Disable Preloader

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Dubrava

- Željko Kovač

2. Udruga žena

- Bernarda Miser

3. Udruga umirovljenika

- Margareta Kuzmić

4. UHVDR

- Neven Lisjak

5. Kulturno umjetničko društvo "Seljačka sloga"

- Štefica Kovač

6. Klub liječenih alkoholičara "Osmijeh"

- Željko Kuzmić

7. Košarkaški klub "Dubravčan"

- Branko Brljak

8. Kuglaški klub "Dubravčan"

- Antun Horvat

9. Teniski klub "Dubravčan"

- Stanislav Žinić

10. Nogometni klub "Dubravčan"

- Franjo Knez

11. Športsko ribolovno društvo "Štuka"

- Andrej Horvat

12. Zaštitarsko ekološka udruga "Senjar"

- Janja Škoda

13. "Međimurska lastavica"

-Željko Lisjak

14. OO Crveni križ

- Zlatica Horvat

15. Lovačko društvo "Fazan"

- Mario Mikulan

16. Konjički klub»Nikola Zrinski»

- Marinko Lisjak

17. Nautički klub»Flojsar»

- Dražen Miser

18. «D.D. Wireless»

- Zlatko Haramija

19. «Puhački orkestar Općine D. Dubrava»

- Tamara Punčikar

20. «Udruga navijača Donja Dubrava»

- Robert Toplek