Disable Preloader

O nama

fotoMARIJAN VARGA

B I O G R A F I J A

Osobni podaci
Rođen sam 17. siječnja 1958. godine u mjestu Donja Dubrava, od majke Elizabete, kao prvo dijete. Osnovnu školu završio sam u Donjoj Dubravi 1972. godine, a srednju strukovnu školu za elektroinstalatera u Ljubljani 1976. godine. Vojni rok odslužio sam 1978. godine kao vozač instruktor, a odmah nakon toga uposlio sam se u Ministarstvu unutarnjih poslova, završio jednogodišnji tečaj za policajca, nakon toga završio Visoku školu za unutarnje poslove Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje diplomirani kriminalist. Radne aktivnosti
Kroz radni vijek radio sam dvije godine kao elektroinstalater te dobio rješenje voditelja grupe. U policiji sam obavljao operativne pozorničko-patrolne poslove, poslove dežurstva, te poslove voditelja smjene. Od rukovodnih poslova radio sam kao pomoćnik zapovjednika Postaje granične policije Goričan, a zatim poslove zapovjednika iste Postaje. Nakon toga u Ministarstvu unutarnjih poslova radio sam kao načelnik Odjela granične policije, te kao predavač na specijalističkom tečaju za graničnu policiju. Od veljače 1994. do travnja 2000. obavljao sam poslove načelnika Policijske uprave Međimurske, te poslove predsjednika Komisije za povrede državne granice za Drugi granični sektor sa Republikom Mađarskom. Sudionik sam Domovinskog rata, te nositelj pet odličja i dvije medalje. Za iznimno dobru suradnju i uspješno rješavanje problema na granici nagrađen sam od Mađarskog ministra policije ukrasnim bodežom. Umirovljen na radnom mjestu donačelnika Odsjeka za analitičke poslove u PU Varaždinskoj s 31. prosinca 2000. godine.
Tri mandata načelnik sam Općine Donja Dubrava od 2001. do 2013. godine.
Od lipnja 2012 do 28. veljače 2017. godine uposlenik sam Ministarstva gospodarstva, na radnom mjestu zamjenika ravnatelja Ravnateljstva za robne zalihe, u zvanju savjetnika ministra, a od 01. ožujka 2017. umirovljenik. Od lipnja mjeseca 2017. Godine ponovno Općinski načelnik Općine Donja Dubrava.

Marijan Varga, dipl. krim.Tajnik Općine - Ivan Štefić

foto

Ivan Štefić, tajnik općine, zaposlio se na današnje radno mjesto 07. svibnja 1985. godine u tadašnjoj «Mjesnoj zajednici Donja Dubrava». Radio je s tri predsjednika Mjesne zajednice (Lisjak Viktor, Lisjak Stjepan i Štefić Dragutin) i 4 načelnika Općine (Ladislav Kranjec, Nikola Grošanić, Marijan Varga i Dražen Miser). Ljudi na vlasti se mijenjaju, a on zahvaljujući svom neumornom radu ostaje. On je sinonim za našu Općinu.Radno vrijeme općine

Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 07.00 do 15.00 sati.
Rad sa strankama je 08.00 do 13.00 sati.
Dnevni odmor službenika i namještenika je od 10.00 do 10.30 h.