Disable Preloader


Hrvatska socijalno liberalna stranka

Predsjednik ogranka: Zdenko Fabić

Izborna lista na zadnjim lokalnim izborima:

1. Zdenko Fabić,
2. Natalija Ivanović,
3. Ivan Balog,
4. Ivan Strbad,
5. Ivana Kardoš,
6. Karlo Novak,
7. Valentina Mikulan,
8. Mihajlo Žinić,
9. Božica Kivač,
10. Josip Lukša,
11. Katica Punčikar