Sazvana 24. sjednica Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/24-01/04
URBROJ: 2109-5-03-24-1
Donja Dubrava, 28.06.2024.

Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)

                                SAZIVAM

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za  08.07.2024. godine u 20:00 sati u prostoriji Vijećnice, kuća Zalan

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED
1. Aktualni sat
2. Informacija o radu općinskog načelnika između 22-24 sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu
5. Prijedlog Odluke o dodjeli plaketa i zahvalnica za 2024. godinu
6. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta za formiranje parcela u ulici Matije Gupca
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu
8. Razno

PREDSJEDNIK
Josip RibićNatrag