Javni poziv općine Donja Dubrava učenicima srednjih škola - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik


KLASA: 604-01/24-01/02
URBROJ: 2109-5-01-24-01
Donja Dubrava, 19.6.2024.


Na temelju članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 9/18, 4/20 i 40/21) dana 19. lipnja 2024. godine, općinski načelnik Općine Donja Dubrava, OIB: 63140387407, raspisuje

                   JAVNI POZIV OPĆINE DONJA DUBRAVA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Članak 1.
Općina Donja Dubrava poziva učenike srednjih škola s područja Općine Donja Dubrava da podnesu prijavu (Obrazac 1) za ostvarivanje prava na novčanu nagradu za iznimne uspjehe u školovanju, sportskim i drugim natjecanjima u školskoj godini 2023./2024.
Članak 2.
1.) Pravo na novčanu nagradu u iznosu od 80,00 € ostvaruju učenici srednje škole koji su školsku godinu 2023./2024. završili s prosjekom ocjena 5,0.
2.) Pravo na novčanu nagradu ostvaruju učenici srednje škole koji su u sklopu srednjoškolskih natjecanja iz područja kulture, sporta, znanosti i drugih područja osvojili:
a) 1. mjesto na županijskom natjecanju u iznosu od 60,00 €
b) 2. mjesto na županijskom natjecanju u iznosu od 50,00 €
c) 3. mjesto na županijskom natjecanju u iznosu od 40,00 €
d) 1. mjesto na međužupanijskom natjecanju u iznosu od 70,00 €
e) 2. mjesto na međužupanijskom natjecanju u iznosu od 60,00 €
f) 3. mjesto na međužupanijskom natjecanju u iznosu od 50,00 €
g) 1. mjesto na državnom natjecanju u iznosu od 100,00 €
h) 2. mjesto na državnom natjecanju u iznosu od 80,00 €
i) 3. mjesto na državnom natjecanju u iznosu od 60,00 €
Članak 3.
Pravo na novčanu nagradu ostvaruju učenici srednje škole koji su iz područja kulture, sporta, znanosti i drugih područja, u vannastavnim natjecanjima, u sklopu klubova ili udruga osvojili prvo mjesto na:
a) županijskom natjecanju u iznosu od 30,00 €
b) međužupanijskom natjecanju u iznosu od 40,00 €
c) državnom natjecanju u iznosu od 50,00 €
d) svjetskom natjecanju u iznosu do 70,00 €
Osobe iz ovog članka za istu vrstu natjecanja mogu ostvariti pravo na novčanu nagradu samo za najviši uspjeh koji su ostvarili u određenom području kulture, sporta, znanosti i drugih područja.

Također, na javni poziv mogu se prijaviti učenici srednjih škola koji su dobitnici priznanja za iznadprosječne rezultate u srednjoškolskom obrazovanju, a vezani su uz kulturu, sport, znanost i druga područja te ostvaruju pravo na novčanu nagradu:
a) u iznosu od 70,00 €.
Članak 4.
Kao međužupanijsko natjecanje iz članka 2. i 3. priznaje se ukoliko mu je prethodilo županijsko natjecanje, a u protivnom se nagrađuje kao županijsko natjecanje.
Kao državno natjecanje iz članka 2. i 3. priznaje se ukoliko mu je prethodilo županijsko/međužupanijsko natjecanje, a u protivnom se nagrađuje kao županijsko natjecanje.
Kao svjetsko natjecanje iz članka 3. priznaje se ukoliko mu je prethodilo državno natjecanje, a u protivnom se nagrađuje kao državno natjecanje.
Članak 6.
U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, razlog zbog kojega se podnosi prijava te kopija ili sken dokaza o postignutom uspjehu.
Prijave se podnose samo za jedan ostvareni uspjeh u školskoj godini 2023./2024.
Prijave se zaprimaju najkasnije do 28. lipnja 2024. godine do 12 sati dostavom na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava osobno ili poštom, odnosno skenirano na e-mail:
opcina@donjadubrava.hr sa naznakom: „Prijava na javni poziv učenicima srednjih škola – NE OTVARAJ“.

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim. 

 


Obrazac 1 - srednjoškolci 2024.


Natrag