Radna akcija veterana - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Krajem zime,  na saboru UDVDRa Donje Dubrave usvojeno da se odrade dvije radne akcije na spomen izletištu Predraga Jurceca.  U subotu, 15.06.2024.,  je odrađena prva od predviđene dvije radne akcije. 15 članova udruge pokosilo je visoku travu i uredilo okoliš.
 Zahvala Josipu Ribiću koji  je bio sponzori s roštiljem. 


NLNatrag