Šetnja šumskom poučnom stazom „Vrata Pažuta“ u organizaciji Osnovne škole i Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U petak, 21. lipnja 2024. godine od 9:30 sati zadnji dan nastave u Osnovnoj školi Donja Dubrava i prvi dan ljeta obilježit će se prigodnom šetnjom od osnovne škole pa kroz šumsku poučnu stazu „Vrata Pažuta“.  Stazom će proći svi učenici (ukupno njih 150) sa učiteljima i ravnateljicom, a u šetnji će sudjelovati i Općina Donja Dubrava. Kroz stazu će ih provesti članovi Zaštitarsko ekološke udruge „Senjar“ (ZEUS) iz Donje Dubrave te na taj način sve prisutne educirati o zaštiti prirodnih ljepota autohtonog riječnog i šumskog krajolika. Za sve sudionike biti će osigurana i prigodna okrijepa na kraju šetnje i male edukacije.
Šumska poučna staza „Vrata Pažuta“ otvorena je povodom obilježavanja Dana općine u 2022. godini, duljine je 1750 metara, a smještena je uz ušće rijeke Mure u Dravu te je namijenjena pješacima i biciklistima. Sam projekt osmislila je Zaštitarsko ekološka udruga „Senjar“ još 2018. godine s ciljem uređenja šumske poučne staze koja će omogućiti odmor i rekreaciju u prirodi uz prigodnu edukaciju. Na ulazu u stazu i kroz samu stazu nalaze se poučne table (ukupno njih 5) te 4 nadstrešnice sa stolom i klupama i po 2 hotela za kukce. 
Staza je odlična za održavanje malih izleta i škola u prirodi jer nudi niz edukativnih sadržaja te promovira boravak u prirodu, zaštitu prirode i brigu o okolišu. 
Sama staza financirana je iz projekta kojeg je prijavila Zaštitarsko ekološka udruga „Senjar“ na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Ukupna vrijednost projekta je 523.448,75 kuna te je sufinanciran od strane EU iznosom od 444.931,44 kuna i iz državnog proračuna u visini 78.517,31 kuna, no, ona prava vrijednost je u mogućnosti edukacije, očuvanja i zaštite prirode te kao takav, ovaj projekt predstavlja dobar i dugo očekivani temelj za razvoj kontinentalnog, edukacijskog i rekreacijskog turizma u Donjoj Dubravi.Natrag