Sazvana 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće

KLASA: 024-04/24-01/03
URBROJ: 2109-5-03-24-2
Donja Dubrava, 16.05.2024.


Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)

                       SAZIVAM

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za  21.05.2024. godine u 20:00 sati u prostoriji Vijećnice, kuća Zalan.
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:
1 Izvješće mandatne komisije
2 Zaključak o prihvaćanju izvješća mandatne komisije
Polaganje svečane prisege članice općinskog vijeća Diane Bačani
3 Aktualni sat
4. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Dubrava za 2024. godinu
7. Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna od 1.1. do 31.12.2023. godine s obrazloženjem
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Dubrava za 2023. godinu sa Zaključkom o prihvaćanju
10. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa na području Općine Donja Dubrava za 2023. godinu sa Zaključkom o prihvaćanju
11. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Donja Dubrava za 2023. godinu sa Zaključkom o prihvaćanju
12. Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba, kulture i sporta  u 2023. godini sa Zaključkom o prihvaćanju
13. Prijedlog Odluke o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Donja Dubrava iz prethodnog razdoblja
14. Prijedlog Odluke o osiguranju mjera (naknade za rad) primarne zdravstvene zaštite na području Općine Donja Dubrava za liječnicu opće/obiteljske medicine i medicinskog tehničara
15. Sazivanje i održavanje Zbora građana na temu preseljenja ambulante u Donjoj Dubravi
16. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava
17. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Donja Dubrava
18.Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Općine Donja Dubrava
19. Prijedlog Odluke o donošenju Plana rasvjete Općine Donja Dubrava
20. Izvješće o radu i poslovanju Dječjeg vrtića „Klinčec“ za 2023. godinu
21. Razno


PREDSJEDNIK
Josip RibićNatrag