Hoće li se ukinuti ambulanta opće medicine u našoj općini - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Priopćenje o nastavku 22. sjednice Općinskog vijeća Opčine Donja Dubrava i situaciji s preseljenjem ambulante opće medicine u našoj općini poslao nam je i Josip Ribić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava.
Možete ga pročitati u nastavku.


Josip Ribić, predsjednik Općinskog vijeća, te vijećnici Zoran Horvat, Nada Lisjak, Mihaela Martinčić - dostavljamo odgovor na članak „…sazovite novu sjednicu!“ 
Poštovane Dobravčice i Dobravčani, 
prisjećajući se riječi prisege koju smo dali preuzimajući za mene i potpisane vijećnike iznimno časnu dužnost vijećnika Općinskog vijeća, da ćemo svoju dužnost obnašati nepristrano i u interesu razvoja naše „Dobrave“, teško je i nemoguće razumjeti kako se odjednom osobni interesi mogu staviti ispred dobravskih.
Naime, prisjetimo se
•    Dana 26.3.2024. godine sazvana je 22. sjednica Općinskog vijeća koju su oporbeni vijećnici  bojkotirali znajući unaprijed da se neće pojaviti gospođa Ana Duhović i radi nedostatka kvoruma, sjednica je odgođena.
•     U nastavku 22. sjednice 02.04.2024. godine Ana Duhović postaje nezavisna vijećnica tj. priklanja se oporbi.  Traže se izmjene dnevnog reda sjednice, iz kojekakvih razloga jer je sada omjer snaga izjednačen te se izmjene odobravaju i utvrđuje se Dnevni red 22. sjednice OV. Dnevnim redom odrađene su 4 točke do Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu gdje se od strane vijećnika Davida Misera traži uvrštavanje u Izmjene proračuna iznosa za ambulantu (tonski zapis sjednice od 34. do 36,30 minute).  
Sjednica se  prekida  kako bi se predložene stavke  mogle uključiti u Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna.  Iznos za preseljenje ambulante u trenutku sazivanja 22. sjednice (20.03.2024.) nije mogao biti predložen u  proračunu jer Dom zdravlja nije imao riješen cjelokupni troškovnik. 
•    Vijećnici Mario Duhović, Ana Duhović, Zlatko Haramija i David Miser traže pravno tumačenje prekida sjednice od Ministarstva pravosuđa i uprave gdje im se odgovara da način rada predstavničkog tijela regulira Poslovnik. Poslovnik pak u članku 63. određuje „Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red“. Dakle Općinsko vijeće utvrdilo je Dnevni red 22. sjednice, odradilo 4 točke po istom dnevnom redu i napravilo prekid u tijeku 5. točke. Razlog je traženje vijećnika Davida Misera da se u izmjene proračuna uvrsti iznos za ambulantu i da će se tada   podržati izmjene i dopune proračuna.
•     Na ponovni nastavak 22. sjednice ( s uvrštenim željama oporbenih vijećnika -proračun za ambulantu) sazvane za 09.04.2024. godine  nitko se od oporbenih vijećnika nije odazvao, dapače ni opravdao osim Zlatka Haramije. Vijećnici su pozvani da se izjasne  žele li i nadalje sudjelovati u radu Općinskog vijeća te vijećnici Mario Duhović, Ana Duhović, Zlatko Haramija i David Miser, objavom preko interneta traže sazivanje nove sjednice iako znaju da je se ne može sazvati dok se ne dovrši 22. sjednica po utvrđenom dnevnom redu za koji su glasali.


  Međimurska županija vlasnik je Doma zdravlja Čakovec u sklopu kojeg je i naša ambulanta Donja Dubrava. Međimurska županija i Dom zdravlja odredili su da je jedino rješenje da prostori za ambulantu budu u sadašnjim prostorijama općine  (jer zadovoljavaju uvjete) i nikada do sada nije bilo upitno daljnje funkcioniranje ambulante.
Općinski će se uredi  privremeno izmjestiti u stan u vlasništvu Doma zdravlja.
Nastavak  22. sjednica OV zakazana je za utorak,14.5.2024. te se nadamo njezinom uspješnom završetku kako bi se moglo raspravljati i zakazati novu 23, sjednicu OV
 U prilogu je Službena bilješka  Doma zdravlja, koju su vijećnici dobili prije nego su uputili poziv preko interneta i znaju da odugovlačenje odluke znači mogućnost ukidanja ambulante.


službena bilješka Dom zadravlja


Natrag