Poziv na nastavak 22. Sjednice općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinsko vijeće

KLASA: 024-02/24-01/2
BRBROJ: 2109-5-03-24-14
Donja Dubrava, 10.5.2024.


POZIV NA NASTAVAK 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA dana 14. svibnja 2024. godine (utorak) u 20 sati u prostoriji Vijećnice, Kuća Zalan

Poštovani vijećnici,
temeljem članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/18) pozivam vas na nastavak 22. sjednice Općinskog vijeća kako bi se sazvala 23. sjednica sukladno članku 34.a, stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Josip Ribić

 Natrag