Informacija o potrebi izglasavanja I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti


Dobivanjem Odluke o prihvaćanju projekta „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene 2.b skupine – Interpretacijski centar Palača međimurske popevke“, kojem se Općini dodjeljuju sredstva od 5.555.410,02 €, krenulo su u I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu.
Sazvana je 22. sjednica Općinskog vijeća za dan 26.03.2024. godine kojoj se nisu odazvali vijećnici, Zlatko Haramija, David Miser i Mario Duhović, a svoj razlog nedolaska nisu najavili sukladno Poslovniku, dok je izostanak zbog osobnih razloga opravdala Ana Duhović.
Sjednica je odgođena za 02.04.2024. godine, na kojoj se traže izmjene dnevnog reda, što je izglasano, a tijekom rasprave o proračunu traži se uvrštavanje u proračun iznosa za potrebe ambulante Doma zdravlja. Kako rebalans proračuna predlaže pismenim putem jedino Općinski načelnik, sjednicu je predsjednik Općinskog vijeća prekinuo da se može uskladiti prihodovna i rashodovna strana proračuna i u pismenoj formi dostaviti vijećnicima za iduću sjednicu. Sve traženo da se uvrsti u dnevni red i izmjene proračuna su sada vijećnici dobili.
Obzirom da je pročelnica Monika Žinić zadužena za provedbu projekata na razini općine slijedi njeno obrazloženje potreba za žurnim izglasavanjem I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu.

S poštovanjem,

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu

U važećem Proračunu Općine Donja Dubrava za 2024. godinu obuhvaćeni su projekti koje je Općina planirala realizirati kroz godinu. Početkom 2024. godine otvorili su se novi pozivni natječaji na koje se općina prijavila. Projekti su kandidirani te je iste potrebno uvrstiti u Proračun. Iz tog razloga se i rade I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu.
Projekti koji su prijavljeni, a nema ih u važećem Proračunu su:
• Susret prekograničnih tradicija kroz umjetnost ukrašavanja pisanica  (projekt prijavljen na Interreg Hrvatska – Slovenija)
• Kulturno gastronomski sajam prekograničnih tradicija – Dani ljuka (projekt prijavljen na Interreg Hrvatska – Slovenija)
• Oborinska odvodnja u ulici Staropoljska i Murska
• Dječja igrala za jasličku skupinu  u Dječjem vrtiću Klinčec
Najveći projekt koji je pozitivno ocijenjen je Palača međimurske popevke. Ugovor je potpisan 28.03.2024. godini te su potpisom Ugovora započete projektne aktivnosti.
Kako su u Proračunu za Palaču osigurana sredstva u iznosu od 300.000,00 € potrebno je ići u nove Izmjene i dopune Proračuna te uvrstiti cjelokupni iznos projekta.
Ukoliko se na sazvanoj sjednici Općinskog vijeća ne izglasaju Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu, Općina neće moći raspisati javne nabave u vezi rekonstrukcije Palače što može dovesti do financijske korekcije od SAFU (Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije) koje će morati snositi Općina. Kako je vremenski rok za izvršenje Ugovora vrlo kratak, Općina bi u što kraćem roku trebala krenuti u realizaciju projekta.
Osim projekata u nove Izmjene i dopune Proračuna uvrštene su i ostale aktivnosti koje se planiraju u Općini Donja Dubrava, a to su:
• Obilježavanje 100.-te obljetnice rođenja tete Lize – dolazak ansambla Lado
• Rekonstrukcija uredskih prostorija za potrebe Doma zdravlja i
• Izgradnja dijela kanalizacije u gospodarskoj zoni.

Pročelnica JUO
Monika Žinić, mag.oec.


 Natrag