Održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda u vezi šteta koje su nastale prilikom visokog vodostaja rijeke Drave - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dana, 05.02.2024. godine, načelnik Općine Marijan Varga održao je sastanak s zamjenicom direktora Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu gđom. Anom Šelimber i voditeljem službe Goranom Martinezom.
Tema sastanka je bila sanacija terena koji su uništeni uslijed visokog vodostaja rijeke Drave.  
Obiđene su lokacije (cesta iza Lovačkog doma i sutok starog toka rijeke Drave)  gdje su štete nastale i dogovoreno je da će se iste sanirati do kraja tekuće godine.Natrag