Obnova pročelja kuće Zalan - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dana, 14.9.2023. godine održan je sastanak sa izvođačem radova i sa stručnim nadzorom u vezi obnove pročelja kuće Zalan. Izvođač radova je tvrtka Lepen d.o.o. iz Podturna dok će stručni nadzor obavljati Arhitekt atelje d.o.o. iz Čakovca.
Na sastanku je dogovorena dinamika izvođenja radova te je dogovoreno da će do kraja listopada radovi završiti.
Radit će se na sanaciji kapilarne vlage tako da će se u zidovima bušiti rupe u koje će se injektirati masa na bazi silana kako bi zaustavili vlagu koja se stvara na kući. Nakon sanacije vlage izvodit će se zidarsko-fasadarski radovi.
Svi radovi izvode se sukladno naputku Konzervatorskog odjela u Varaždinu.


Tamara Punčikar, viša refereticaNatrag