Dodijeljena financijska sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava je u travnju 2023. godine prijavila projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – uređenje okoliša s vrtnom sjenicom u DV „Klinčec“ Donja Dubrava Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade. Traženi iznos bio je 19.471,09 €. 
Dana 2. lipnja 2023. godine donesena je Odluka o raspodjeli financijskih sredstava te je Općini Donja Dubrava dodijeljen iznos od 16.550,43 €, odnosno 85% traženog iznosa. Slijedi svečano uručivanje Ugovora o sufinanciranju projekta koje će se održati u srijedu, 14. lipnja u Kongresnom centru Matis Absolut Lounge  u Zagrebu. 
Nakon uručenja ugovora slijedi raspisivanje javne nabave za radove koji će obuhvatiti uređenje okoliša sa vrtnom sjenicom u DV „Klinčec“ Donja Dubrava. 

Tamara Punčikar, viša referentica


 Natrag