Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga javnih priznanja općine Donja Dubrava za 2022. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Pozivamo mještane da Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja predlože kandidate zaslužne za postignute rezultate u prethodnoj 2022. godini. Javna priznanja, sukladno donesenoj Odluci Općinskog vijeća, dodjeljuju se mještanima Općine Donja Dubrava i drugim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, pravnim osobama i vjerskim zajednicama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju, kao i ukupnom boljitku stanovnika Općine Donja Dubrava, pojedinih njezinih djelatnosti, ili u znak počasti ili zahvalnosti. Isto tako, ona se mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih organizacija i organizacija drugih država ili njihovim tijelima. 
Nagrada za javno priznanje Općine Donja Dubrava za zahvalnicu iznosi 150,00 €, a za plaketu 270,00 €. 
Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Donja Dubrava putem Jedinstvenog upravnog odjela u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA OPĆINE DONJA DUBRAVA – NE OTVARAJ“ do 15.06.2023. godine. 
Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Donja Dubrava za 2022. godinu bit će donesena na sjednici Općinskog vijeća, a uručenje će biti izvršeno na svečanoj sjednici povodom Dana Općine (13.7.2023.). 

KLASA: 610-01/23-01/01
URBROJ: 2109-5-01-23-10
Donja Dubrava, 23.5.2023.

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim. Natrag