Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće
Sazvana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinsko vijeće


KLASA: 024-04/23-01/2
URBROJ: 2109-5-03-23-4
Donja Dubrava, 22.3.2023.

Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)

                                            SAZIVAM

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za utorak 28.3.2023. godine u 19:00 sati u prostoriji Vijećnice, kuća Zalan
Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Informacija o radu općinskog načelnika između 13-15 sjednice Općinskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća općine Donja Dubrava
4. Polugodišnji izvještaj načelnika Općine od 1.7.2022.-31.12.2022. godine
5. Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Donja Dubrava
6. Donošenje Odluke o suglasnosti za sklapanje poslovne suradnje za izgradnju poslovno-stambene građevine u Donjoj Dubravi na k.č. 736/2, na adresi Trg Republike 6
7. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela u Gospodarskoj zoni „“Sjever“ Donja Dubrava
8. Donošenje Odluke o izgradnji šljunčane (makadamske) prometnice u Gospodarskoj zoni „Sjever“ Donja Dubrava
9. Donošenja Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Donja Dubrava
10. Odluka o donošenju suglasnosti za provedbu ulaganja „Kuća Zalan – pristupačnost građevini osobama s invaliditetom“
11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu sa Zaključkom o prihvaćanju
12. Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Donja Dubrava sa Zaključkom o prihvaćanju
13. Izvješće o korištenju sportske građevine za 2022. godinu sa Zaključkom o prihvaćanju

PREDSJEDNIK
Josip RibićNatrag