Dana, 9. siječnja 2023., Centar za pomoć u kući Međimurske županije u sklopu projekta Evo me 3!  raspisao je natječaj za zap" />
Natječaj za zapošljavanje žena - Evo me 3! - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dana, 9. siječnja 2023., Centar za pomoć u kući Međimurske županije u sklopu projekta Evo me 3!  raspisao je natječaj za zapošljavanje 9 žena za pružanje usluge pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama na području općina:

Općina Donja Dubrava – 1 osoba
Općina Donji Vidovec – 1 osoba
Općina Kotoriba – 2 osobe
Općina Sveta Marija – 2 osobe
Općina Pribislavec – 1 osoba
Općina Belica – 1 osoba
Općina Goričan – 1 osoba 


link natječaja sa zavoda za zapošljavanje gdje se nalazi cjelokupni tekst za objavu, https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129230859 
link natječaja sa web stranice Centra za pomoć u kući Međimurske županije, https://cpukmz.hr/javni-natjecaj-zaposljavanje-u-sklopu-projekta-evo-me-3/
link - obrazac – Izjava o suglasnosti za zainteresirane osobe za zaposlenje (obrazac se dostavlja uz preostalu potrebnu službenu dokumentaciju za zapošljavanje na adresu Centra za pomoć u kući Međimurske županije) https://cpukmz.hr/izjava-o-suglasnosti-sa-uvjetima-javnog-natjecaja-projekt-evo-me-3/Natrag