Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik
Prijedlog proračuna Općine Donja Dubrava za 2023.godinu, s projekcijama za 2024 i 2025. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik

KLASA: 024-04/22-01/01
URBROJ: 2109-5-22-46 
U Donjoj Dubravi, 11. studenoga 2022.

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA
VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA                

                  S  V  I  M  A 

Predmet: utvrđeni Prijedlog proračuna Općine Donja Dubrava za 2023.godinu, s projekcijama za 2024 i 2025. godinu,  dostavlja se, Sukladno odredbama članka 40. stavak (2) Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (pročišćeni tekst zakona NN 19/13, 137/15 – ispravak 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/18, 4/20 i 4/21) dostavljam 

prijedlog Proračuna Općine Donja Dubrava za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu  u visini od 1.742.000,00 Eura.  

Pozitivno pravnim propisima, koje ovdje neću pobrojati jer su naznačeni na početku svakog akta u prilogu, utvrđen je novi način izrade Proračuna, Proračun je u eurima, u izradi Proračuna se daje mogućnost i mještanima da sudjeluju u kreiranju istog svojim prijedlozima.
Proračun Vam je dostavljen elektroničkom poštom, dok se za mještane proračun objavljuje na službenim Internet stranicama općine Donja Dubrava koji možete pogledati klikom ovdje.


U prilogu:
- Ad1.) prijedlog Proračuna za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
- ad1.1.) prijedlog proračuna za 2023. s projekcijama za 2024 i 2025. godinu
- ad2.) obrazloženje Proračuna za 2023. godinu
- ad3.) Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2023
- ad3.1.) obrazac za sudjelovanje u planiranju proračuna za 2023. godinu.        

NAČELNIK        
Marijan Varga, dipl. krim. 


Prijedlog Proracuna nacelnika


Natrag