Opremanje dječjeg igrališta DV Klinčec u Donjoj Dubravi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava je dana 27. listopada 2022. godine (četvrtak) provela uvođenje u rad sa tvrtkom Mala Mima j.d.o.o. iz Čakovca, a vezano uz opremanje dječjeg igrališta DV Klinčec u Donjoj Dubravi. Naime, od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 15. rujna 2022. godine, dodijeljeno je Općini Donja Dubrava Ugovorom o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini 115.551,00 kn za sufinanciranje radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“.  
Sa tvrtkom Mala Mima j.d.o.o. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova za opremanje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Klinčec u Donjoj Dubravi te ugovorena cijena iznosi 249.687,50 kn sa PDV-om. Dio iznosa pokriven je dodijeljenim sredstvima, a ostatak sufinancira Općina Donja Dubrava. 
Stručni nadzor nad građevinsko-obrtničkim radovima dječjeg igrališta „Klinčec“ provodit će tvrtka TEHIT-K d.o.o. iz Male Subotice. 


Tamara Punčikar, vježbenica


 Natrag