Idejni pilot projekt natapanja poljoprivrednih površina - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U utorak, 23. kolovoza 2022. u prostorijama Općine Donja Dubrava održan je sastanak vezan uz  inicijalni prijedlog idejnog pilot projekta natapanja poljoprivrednih površina na području Koprivničko-križevačke i Međimurske županije.
Na sastanku su bili prisutni prof. dr. sc. Zdravko Matotan kao voditelj pilot projekta. načelnik općine Kotoriba, Dario Friščić, načelnik općine Donja Dubrava, Marijan Varga te pročelnica Monika Žinić. 
U projektu bi sudjelovale 2 županije, Koprivničko-križevačka  i Međimurska županija s obzirom da je područje obuhvata Veliki Pažut čiji dio pripada općini Legrad, općini Donja Dubrava i općini Kotoriba.  Natapanje bi se vršilo iz rijeke Drave i Mure. Iz rijeke Drave za općinu Legrad i općinu Donja Dubrava, dok iz rijeke Mure za općinu Kotoriba. 
Sastanak vezan na tu temu održat će se sa Odborom za poljoprivredu koji će dati prijedlog i mišljenje za potrebu provođenja natapanja.  


Tamara Punčikar
vježbenica


 Natrag