Kontejner za potrebe smještaja štićenika Centra za socijalnu skrb stigel v Dobravu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U srijedu, 27. srpnja 2022. tvrtka Tehnix d.o.o. u prijepodnevnim satima dostavila je poslovni kontejner u ulicu Dravska 36. Kontejner je dostavljen za potrebe smještaja štićenika centra za socijalnu skrb s područja općine Donja Dubrava, a sufinanciran je od strane Međimurske županije, Centra za socijalnu skrb Prelog i općine Donja Dubrava. U kontejneru će biti smještena osoba D. K. budući da dosadašnji smještaj nije bio pogodan za minimalne životne uvjete. Natrag