Prijava štete koja je nastala uslijed tuče na području općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem dopisa Međimurske županije, Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, poziva se svaka fizička ili pravna osoba na čijoj su imovini nastale značajnije štete od prirodne nepogode (tuče) da štetu prijave u Općinu Donja Dubrava.
Molimo Vas da prijavu štete izvršite u roku od 48 sati na obrascu za prijavu štete od elementarne nepogode koji se nalazi u privitku ovog dopisa.
Potrebna dokumentacija za prijavu je:
Ispunjeni obrazac PN (Prijava štete od prirodne nepogode) vlastoručno potpisan (u privitku vijesti)
Preslika osobne iskaznice
Foto dokumentacija o šteti


PROČELNICA
Monika Žinić,mag.oec.


 


Obrazac PN


Natrag