Dom zdravlja Čakovec prodaje stan v Dobravi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Klasa:371-01/22-01/01, Urbroj:2109-69-22-3 donesene na 76. sjednici održanoj dana 09. veljače 2022. godine, Dom zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e, Čakovec, (dalje u tekstu: Dom zdravlja), uz suglasnost Međimurske županije Klasa:510-07/22-03/4, Urbroj:2109-01-22-2 od dana 15.02.2022. godine, ovim putem raspisuje:


J A V N I N A T J E Č A J


za prodaju nekretnine


I. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane u z.k. ul. br. 5895, k.o. Donja Dubrava, čest. br. ½ Trg Republike, stambeno-poslovna zgrada od 236 m2, suvlasnički dio 8006/53587 Etažno vlasništvo (E-3), u vlasništvu Doma zdravlja, koja u naravi predstavlja: trosoban stan na I. katu lijevo, NKP 80,06 m2 sa lođom. Stan se nalazi u Donjoj Dubravi, na adresi Trg Republike 16a.


Više o navedenom možete pročitati u priloženom dokumentu


 


Javni natječaj za prodaju stana u Donjoj Dubravi


Natrag