KLA" />

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinsko vijeće


KLASA: 024-04/22-01/5
URBROJ: 2109-5-03-22-1
Donja Dubrava, 19.5.2022.


Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 15/18, 2/19, 4/21)


                   SAZIVAM

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za SRIJEDU, 25.05.2022. godine u 19:00 sati u zgradi Zalan u prostoriji Vijećnice
Za sjednicu predlažem slijedeći 


DNEVNI RED

1. Prezentacija farme za tov pilića Veliki Pažut
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
4. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
5. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
6. Polugodišnje izvješće načelnika Općine Donja Dubrava za razdoblje 01.07.2021.-31.12.2021. sa zaključkom o prihvaćanju
7. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu sa obrazloženjem
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
9. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu
10. Godišnje izvješće Dječjeg vrtića „Klinčec“ za 2021. godinu
11. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Donja Dubrava za 2022. godinu
12. I. Izmjene i dopune programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Donja Dubrava za 2022. godinu
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja "REKREACIJA NA VODI - UŠĆE DRAVE I OTERETNOG KANALA" DONJA DUBRAVA
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja „REKREACIJSKO PODRUČJE UZ RIBNJAK–  REVITALIZIRANI RUKAVAC RIJEKE DRAVE”  Donja Dubrava
15. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donja Dubrava
16. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelj djece
17. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u općini Donja Dubrava
18. Izvješće o izvršenju sa zaključkom o prihvaćanju Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Donja Dubrava za 2021. godinu
19. Izvješće o izvršenju sa zaključkom o prihvaćanju Programa financiranja javnih potreba, kulture i sporta u 2021. godini u općini Donja Dubrava
20. Izvješće o izvršenju sa zaključkom o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Donja Dubrava za 2021. godinu
21. Izvješće o izvršenju sa zaključkom o prihvaćanju Programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Donja Dubrava za 2021. godinu
22. Izvješće o izvršenju sa zaključkom o prihvaćanju Socijalnog programa općine Donja Dubrava za 2021. godinu
23. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja podmjere 19.2. – Uređenje dvorišta doma kulture Zalan (natječaj- Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture raspisan od strane LAG-a) 
24. Donošenje Odluke o ponovnoj prodaji parcele u ulici Staropoljska 8 sa početnom cijenom od 75.000,00 kn
Materijali su poslani na mailove vijećnika.
Molim sve vijećnike da budu prisutni na Sjednici.


PREDSJEDNIK
Josip RibićNatrag