Održan sastanak sa Centrom za socijalnu skrb Prelog u vezi socijalno ugroženih osoba na području Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U srijedu, 4.5.2022. u 11:30 u prostorijama Općine Donja Dubrava održan je sastanak sa Centrom za socijalnu skrb Prelog u vezi socijalno ugroženih osoba na području Općine Donja Dubrava.
Na sastanku je bila prisutna ravnateljica centra Melita Novak Ban sa svojim suradnicama te načelnik Općine Donja Dubrava Marijan Varga, predsjednik Odbora za socijalna pitanja i zdravstvo Mladen Haramija, pročelnica Monika Žinić te tajnik Ivan Štefić.
Odlučeno je da će osoba D.K. biti smještena u kontejner budući da trenutni smještaj u kojem boravi nije pogodan za minimalne životne uvjete. Dogovoreno je da će smještaj u kontejneru biti sufinanciran u omjeru 50:50 od strane Općine Donja Dubrava i Centra za socijalnu skrb Prelog.
Bilo je razgovora i o osobama koje bi trebale ići u udomiteljsku obitelj te je predložen pojedinačni razgovor s njima kako bi im se ponudila i ta mogućnost.
Osim toga, dogovoreno je da će se Crveni Križ Općine Donja Dubrava uključiti u pomoć za socijalno ugrožene osobe. 
Općina moli mještane da se, ako su zainteresirani za prihvat udomiteljstva, jave Općini.


Tamara Punčikar, vježbenica


 Natrag