Širokopojasni internet na području Općina - Kotoriba, Donja Dubrava, Sveta Marija i Donji Vidovec - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Inicijativom općinskog načelnika iz Kotoribe Daria Friščića, u Kotoribi je potpisano Pismo namjere o suradnji na projektu i programu „Plana razvoja širokopojasnog pristupa internetu za područje Općine Kotoriba, Općine  Donji Vidovec, Općine Sveta Marija i Općine Donja Dubrava, prihvatljivom za financiranje iz EU fondova“.
Potpisivanjem pisma namjere odmah se pristupa izradi Studije izvodljivosti te kasnije kandidaturi za EU sredstva.

PROČELNICA
Monika Žinić 


 Natrag