Javno izlaganje urbanističkih planova uređenja - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Javno izlaganje radi obrazloženja predloženih planskih rješenja  za Urbanističke planove: 


1. „Rekreacija na vodi – ušće Drave i oteretnog kanala“ Donja Dubrava
2. „rekreacijsko područje uz ribnjak- revitalizirani rukavac rijeke Drave“ Donja Dubrava


održat će se 26.04. 2022. god. (utorak ) u  vijećnici  (dom kulture Zalan) Općine Donja Dubrava (Trg Republike 9, Donja Dubrava) s početkom u 18,00 sati.


PROČELNICA
Monika Žinić, mag.oec.


 Natrag