Urbanistički planovi prihvatljivi za područje ekološke mreže - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava, kao nositelj izrade Urbanističkih planova, UPU – Rekreacijsko područje uz ribnjak, revitalizirani rukavac rijeke Drave i UPU – Ušće Drave i oteretnog kanala Donja Dubrava dobila je Rješenje Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša da su Urbanistički planovi prihvatljivi za područje ekološke mreže.
U prilogu ovog dopisa nalaze se Rješenja.


Pročelnica
Monika Žinić, mag.oec.


 


Rješenje - UPU - Rekreacija na vodi - ušće Drave i oteretnog kanala Donja Dubrava Rješenje - UPU - Rekreacijsko područje uz ribnjak, revitalizirani rukavac rijeke Drave


Natrag