Kao župan Međimurske županije zahvaljujem na suradnji " />
Matija Posavec, najbolje rješenje za Dobravu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Cijenjene  Dobravčice i Dobravčani!


Kao župan Međimurske županije zahvaljujem na suradnji rukovodstva Općine Donja Dubrava i Međimurske županije. Rezultat te suradnje je dodjela bespovratne novčane pomoći županije u obnovi mjesne crkve, Doma kulture Zalan, braniteljima iz Domovinskog rata, Danima Dobravskog ljuka i ekološke proizvodnje, nabavka čamca za nautičare, energetska obnova osnovne škole i dvorane, besplatan prijevoz za učenike srednjih škola itd.  Vaše interese u idućem mandatu u Skupštini Međimurske županije zastupati će vijećnik Vladimir Čituš. Slijedom naznačenog, pozivam vas za izlazak na izbore i davanje podrške listama Matije Posavca za Župana i Skupštinu, kao i listama Vašeg načelnika Marijana Varge.


Uvijek Vaš Matija Posavec


 Natrag