U nedjelju, 28. ožujka, započinje ljetno računanje vremena - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U nedjelju, 28. ožujka, započet će ljetno računanje vremena pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed, s 2 sata ujutro na 3 sata. Državni zavod za mjeriteljstvo priopćio je da će ljetno računanje vremena trajati do nedjelje, 30. listopada. Računanje vremena pomiče se za jedan sat unaprijed, tako da se 2 sata i 0 minuta računa kao 3 sata i 0 minuta, odnosno da se kazaljka sata pomakne za jedan sat unaprijed.Natrag