Potpisan Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava potpisala je Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za Projekat – Povećanje energetske učinkovitosti zgrade javne namjene (Sportski dom nogometnog kluba). Ministarstvo je sufinanciralo prijavljeni Projekat sa 200.000,00 kn za energetsku obnovu nogometnog kluba, dok će ostatak troškova snositi Općina. U fazi smo izrade postupka jednostavne javne nabave. Nakon nabave i odabira najpovoljnijeg ponuditelja, krenut će radovi na obnovi nogometnog kluba. Po završetku obnove, svim korisnicima zgrade bit će osigurani kvalitetniji uvjeti, a zgrada će biti u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Zgrada će biti energetski učinkovitija, a očekivani učinak je obnovljena vanjska ovojnica zgrade i to: 365 m2 krovišta, 320 m2 fasadne plohe sa toplinskom izolacijom te jedan prozor i vrata.


Monika Žinić, mag.oec.
Viši stručni suradnik za općinske projekteNatrag