Izvješće o radu načelnika za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

OPĆINSKI NAČELNIK
U Donjoj Dubravi, 08. kolovoza 2018.OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE DONJA DUBRAVA
Na temelju članka 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17.), te članka 47. Stavak (1) Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije 09/18) podnosim


IZVJEŠĆE O RADU
za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019. godine


- uz aglomeraciju Dubrava održano je niz sastanaka vezanih uz mogućnost brzog početka izgradnje cijelog sustava, kao i prekidanja žalbenih postupaka te je sklopljen Ugovor o izgradnji aglomeracije Dubrava;
- sa Odborom za poljoprivredu održani su sastanci vezani za uređenje poljskih putova, oko nastavka izmjera zemljišta na polju „Pijavišće“, rješavanja sudskih sporova oko uknjižbe zemljišta te je cijeli predmet proslijeđen na ocjenu u Ministarstvo poljoprivrede;
- u sklopu projekta WiFi4EU održani su sastanci s ponuditeljima instaliranja mreže, određene su pristupne točke besplatnom internetu i to 7 vanjskih i 5 unutarnjih, te je određena tehnologija za objavu natječaja;
- vezano uz rekonstrukcije državne ceste D20 od Donje Dubrave do Donjeg Vidovca, izvršen je uvid u dokumentaciju, održan je sastanak oko ispravka rješenja za raskršće ulica Zagrebačke, Matije Gupca i Krbulje te je dokumentacija pripremljena za natječaj u 2020. godini;
- s predsjednikom Uprave „Agromeđimurje“ Damirom Cincarom, održan je sastanak te dogovoren način ustupanja zemljišta Agromeđimurja za potrebe „gospodarske zone Sjever“;
- s v.d. direktora Hrvatskih cesta Ispostava Varaždin Davorem Bobičancem te projektantom Stojanom Grabrovićem održan je sastanak oko dinamike radova na državnoj cesti D20 u sklopu naselja (pješačke staze ulicama Koprivničkom i Podravskom) te okolnosti projektiranja staza uz način zbrinjavanja oborinskih voda;
- sukladno obvezama vidljivosti projekta ceste „Pažut“ izvršeno je postavljanje ploče, objava početka gradnje u sredstvima javnog priopćavanja, te foto dokumentiranje ceste prema Pažutu, na kojoj je izvršeno asfaltiranje, uređivanje rubova ceste te je izvršena primopredaja radova;
- s predsjednicom Udruge „Duga“ predana je dokumentacija Turističkoj zajednici MŽ za potporu manifestacije Dani Dobravskog ljuka i ekološke proizvodnje, te je manifestacija uspješno održana;
- viša inspektorica zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Lidija Juršetić, izvršila je nadzor nad stanjem bivšeg odlagališta komunalnog otpada, te konstatirala da nema negativnih aktivnosti na prostoru;
- s predsjednikom Odbora za socijalna pitanja Mladenom Haramija utvrđene su osobe slabijeg materijalnog statusa za dodjelu pomoći uz Uskrs, te je pomoć dodijeljena za 30 osoba, a također utvrđen je i spisak osoba sa mirovinom ispod 1.500,00 kuna za potrebe dodjele potpore od Županije,
- donijeta su 42 Rješenja za dodjelu studentske potpore za 2019. godinu, te su i iznosi od 1.000,00 kuna isplaćeni studentima;
- za cestu prema Pažutu izvršeno je plaćanje svih troškova, kompletiranje dokumentacije, te je proslijeđen zahtjev za povratak sredstava općini u iznosu od 420.057,37 kuna;
- zaprimljena je Odluka o odabiru projekta od LAG-a Mura Drava za dodjelu potpore u iznosu od 296.500,00 kuna za projekt „Sportski park Krbulja – izgradnja nadstrešnice i rasvjete sportskih terena“ te se čeka potvrda projekta od APPRRR;
- Međimurskoj županiji dostavljen je projekt i zahtjev za sufinanciranje Doma kulture “Zalan“ te je po istome potpisan Sporazum o zajedničkom financiranju obnove doma kulture „Zalan“, kojim Međimurske županije dodjeljuje Općini 100.000,00 kuna nepovratnih sredstava, a također i;
- s Ministarstvom kulture RH sklopljen je Ugovor br. 16-686-19 o korištenju nepovratnih sredstava ministarstva za nastavak obnove Doma kulture „Zalan“ u iznosu od 100.000,00 kuna te je odabran izvođač radova i radovi su u tijeku;
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatilo je sufinancirati kandidirani projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Općini Donja Dubrava“, dodijelilo je Općini 150.000,00 kuna nepovratnih sredstava, na natječaju je odabran najpovoljniji ponuditel, te se očekuje početak radova;
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja dostavljen je projekt Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni „Sjeveroistok“, projekt je odabran za sufinanciranje Ministarstva nepovratnim sredstvima u iznosu od 254.000,00 kuna, raspisanim natječajem odabran je najpovoljniji ponuditelj te se čeka početak radova.NAČELNIKNatrag