Obavijesti iz Općine - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Uklonjen je objekt hidrološke postaje Donja Dubrava koji se nalazio ispred dobravskog mosta. Na prethodno raspisani Poziv Općine nitko se nije odazvao, stoga je objekt uklonila Općina. Objekt hidrološke postaje uklonjen je temeljem suglasnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda. Nakon uklanjanja objekta izvršen je i navoz zemlje radi ozelenjivanja površine.

Također, prošlog tjedna pokošene su bankine na svim ulazima u Donju Dubravu kao i obala rijeke Drave. Košnju je obavila Hidrotehnika d.o.o. iz Savske Vesi. Jedan od razloga košnje bilo je suzbijanje ambrozije.Natrag