Sazvana 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Damir Vidović, predsjednik Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, sazvao je 16. sjednicu istog za ponedjeljak, 8.srpnja 2019. s početkom u 19 sati u zgradi „Zalan“. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…


 


OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:021-05/19-01/04
UR.BROJ:2109/05-19-01/01
Donja Dubrava, 02.07.2019.


Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/2018 i 02/2019.)


                   S A Z I V A M


16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za PONEDJELJAK, 08. SRPNJA 2019. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"


Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:


1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
3. Dodjela javnih priznanjima Općine za 2019. godinu
4. Suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge - dimnjačarske usluge
5. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točke 2, 3 i 4, dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.


Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.


PREDSJEDNIK


Damir VidovićNatrag