Izvješće o radu načelnika Varge - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U sklopu materijala za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, vijećnici su dobili izvještaj o aktivnostima načelnika Općine, Marijana Varge , između dvije sjednice Vijeća. Što je radio načelnik u tom periodu možete pročitati u nastavku..


- s predsjednicom Udruge „Duga“ predana je dokumentacija Turističkoj zajednici MŽ za potporu manifestacije Dani Dobravskog ljuka i ekološke proizvodnje,
- sa članovima Odbora za poljoprivredu održan je sastanak u tvrtki „Girus“ vezan za gruntovno sređivanje čestica na polju „Pijavišće“,
- viša inspektorica zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Lidija Juršetić, izvršila je nadzor nad stanjem bivšeg odlagališta komunalnog otpada,
- sa predsjednikom Odbora za socijalna pitanja Mladenom Haramija utvrđene su osobe slabijeg materijalnog statusa za dodjelu pomoći uz Uskrs, te je pomoć dodijeljena za 30 osoba, a također utvrđen je i spisak osoba sa mirovinom ispod 1.500,00 kuna za potrebe Županije,
- donijeta su 42 Rješenja za dodjelu studentske potpore za 2019. godinu, te su i iznosi od 1.000,00 kuna isplaćeni,
- za cestu prema Pažutu izvršeno je plaćanje svih troškova, kompletiranje dokumentacije, te je proslijeđen zahtjev za povratak sredstava općini u iznosu od 420.057,37 kuna,
- zaprimljena je Odluka o odabiru projekta od LAG-a Mura Drava za dodjelu potpore u iznosu od 296.500,00 kuna za projekt „Sportski park Krbulja – izgradnja nadstrešnice i rasvjete sportskih terena“
- Međimurskoj županiji dostavljen je projekt i zahtjev za sufinanciranje Doma kulture “Zalan“, te je po istome potpisan Sporazum o zajedničkom financiranju obnove doma kulture „Zalan“, kojim Međimurske županije dodjeljuje Općini 100.000,00 kuna nepovratnih sredstava,
- sa Ministarstvom kulture RH sklopljen je Ugovor br. 16-686-19 o korištenju nepovratnih sredstava ministarstva za nastavak obnove Doma kulture „Zalan“ u iznosu od 100.000,00 kuna,
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatilo je sufinancirati kandidirani projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Općini Donja Dubrava“, te dodijelilo Općini 150.000,00 kuna nepovratnih sredstava,
- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja dostavljen je projekt Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni „Sjeveroistok“, te je projekt odabran za sufinanciranje Ministarstva nepovratnim sredstvima u iznosu od 254.000,00 kuna.


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.Natrag