Iz Međimurske županije po 100.000,00 kuna Općini i Župi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dana 17. svibnja 2019. godine u vijećnici doma kulture „Zalan“ održan je radni sastanak župana Međimurske županije Matije Posavca sa općinskim načelnikom Marijanom Vargom te župnikom Župe Svete Margarete Mirkom Pilajem.
Tijekom posjeta župan je izvršio uvid u dinamiku obnove doma kulture „Zalan“ u Donjoj Dubravi, te se upoznao sa planiranim nastavkom radova na obnovi doma kulture „Zalan“ i nastavkom obnove fasade na crkvi Svete Margarete.
Sa županom je Općinski načelnik Marijan Varga potpisao Sporazum o zajedničkom financiranju obnove doma kulture „Zalan“, kojim Međimurska županija dodjeljuje Općini Donja Dubrava 100.000,00 kuna nepovratnih sredstava. Sporazum o sufinanciranju obnove fasade na crkvi Svete Margarete župan Matija Posavec potpisao je i sa župnikom Župe Svete Margarete u Donjoj Dubravi Mirkom Pilajem, kojim se Župi dodjeljuje 100.000,00 kuna nepovratnih sredstava.


OPĆINSKI NAČELNIK


Marijan VargaNatrag