Završetak radova na rekonstrukciji ceste Pažut - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Završeni su svi radovi na rekonstrukciji ceste Pažut za koju su odobrena sredstva putem Natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« (Narodne novine br. 100/16 i 18/17). Ukupna vrijednost projekta je 840.860,23 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova, a projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.
Izvođač radova je bila građevinska tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Donjeg Kraljevca. Za predmetnu cestu ishođena je uporabna dozvola, te su podmireni svi računi. Predujam Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosio je 420.784,86 kuna, dok je za ostalih 420.075,37 kuna predan Zahtjev za isplatu, te se čeka povrat sredstava.                                            

            Tatjana Marić PuharNatrag