Odluka župana Matije Posavca - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 29. 04. 2019. godine donio                                      

                                  ODLUKU

o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume.
Tekst odlike župana Posavca možete pročitati u privitku vijesti dolje.


Odluka o zabrani spaljivanja otpada


Natrag