Održana je 131. godišnja skupština DVD Donja Dubrava 19.3.2019. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U dvorani OŠ Donja Dubrava u nedjelju 17. ožujka održana je 131. godišnja skupština DVD Donja Dubrava. Uz domaće vatrogasce, skupu su nazočili njihovi kolege iz Krapinsko zagorska županije, Međimurske županije te Koprivničko križevačke županije. Prisutni su bili i predstavnici dobravskih udruga, dok su Općinu Donja Dubrava zastupao načelnik Marijan Varga. Tu je bila i ravnateljica OŠ Mirjana Ribić te ravnateljica dječjeg vrtića Ines Strbad. Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije predstavljao je Nikola Besedić, tajnik, a VZ područja općina Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija njihov predsjednik Andreas Lisjak. Vatrogasne veterane Međimurske županije predstavljali su Vlado Jambor, tajnik i Gabrijel Friščić, dopredsjednik. U svom izvještaju o radu u minuloj godini, predsjednik našeg DVDa, Zlatko Ljubek, naglasio je organizaciju proslave 130 godina Društva. Spomenicu za 30 kontinuiranog rada primio je Dragutin Štefić, za 10 godina Vilim Čituš i Mario Mikor. Mihael Rusak i Vilim Čituš minule su godine položili ispit za ispitanog vatrogasca te su im na skupštinu uručena uvjerenja. Skupština je završila domjenkom za sve učesnike.

Natrag