Statistika naše župe za 2018. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Mirko Pilaj, župnik naše župe, nam je dostavio statistiku naše župe za  godinu na izmaku. U 2018. godini u crkvi sv. Margarete je kršteno 10 djece (5 muške i 5 djevojčica). Godinu prije krstilo se 9 djece. Umrlo je  37 naših sumještana ( 19 muških i 18 žena), godinu prije 36. Vjenčalo  se  11 parova, a još   se  1 naš župljanin  vjenčao u drugoj  župi. Prošle godine u našoj župnoj crkvi vjenčalo   se  5 parova.
Tijekom cijele godine podijeljeno je 12.586 pričesti. 

Natrag