Tresla se brda rodio se proračun - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Danas, 28.12.2018. održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava. Sjednica je, kao nikad  dosad,  izazvala pažnju mještana i medija, jer se na njoj iz drugog pokušaja trebao izglasati proračun  naše Općine za 2019. godinu. Početak standardni. Pet minutni „fajt“ bivšeg i aktualnog načelnika. Nakon „uvoda“ predsjednik Vijeća Mario Mikulan daje proračun na glasanje. Proračun je prošao sa šest glasova „za“ (Josip Ribić, Nada Lisjak, Tatjana Posavec, Zoran Horvat i Zlatko Ljubek, Mario Mikulan) 4 protiv (Dražen Miser, Zlatko Haramija, Damir Vidović i Martina Detelj). Igor Mikor bio je suzdržan. 
Neposredno nakon glasanja  o proračunu Mario Mikulan je podnio neopozivu  ostavku na mjesto predsjednika Općinskog vijeća i rekao da će nastaviti rad u Vijeću kao nezavisni vijećnik te je pozvao svog zamjenika Zlatka Ljubeka da nastavi voditi sjednicu. 
Načelnik Varga skrenuo je pažnju predsjedniku u ostavci da je Statutom Vijeća predviđeno da mu dužnost prestaje danom izbora novog predsjednika te da bi time on trebao voditi sjednicu do kraja, a ne njegov zamjenik. Mario Mikulan je rekao da unatoč tome  ne želi dalje voditi sjednicu te da to prepušta svom zamjeniku Ljubeku. 
Nakon toga njegov zamjenik uzeo je riječ i rekao: „Budući da  je proračun usvojen i da bi predsjednik OV Mikulan  po dužnosti morao voditi sjednicu, ja kao njegov zamjenik zatvaram sjednicu“. 
To je izazvalo burnu reakciju vijećnika HDZa jer je ostala još jedna točka dnevnog reda (slobodna riječ).
Mikrofon je ostao uključen minut nakon završetka sjednice tako da u tonskom zapisu osim cijelog toka sjednice možete čuti i dio njihovih reakcija  zbog završetka sjednice bez zadnje točke dnevnog reda.
Uglavnom proračun je usvojen, izbora nema. I dalje ćemo imati vijeće u dosadašnjem sastavu. 
Sretna nam nova 2019. Trebat će nama Dobravčanima sreća, ako želimo bilo kakav napredak, uz rad vijeća kakav je bio u godini na izmaku. 


12_ sjednica OVa 2018
Natrag