Dobravske žive jaslice - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Zahvaljujući velikom trudu veterana  UDVDRa Donje Dubrave, posebno njihovog člana Franje Lisjaka, Dobrava je na Badnjak i Božić imala žive jaslice. Svetu obitelj utjelovili su osnovnoškolci, a pastire članovi UDVDRa, u za to posebno sašivenim kostimima. Posebna atrakcije za mnogobrojne  posjetitelje bile su životinje s imanja Franje Lisjaka. 
Neven Lisjak, predsjednik dobravskog ogranka UDVDRa zahvaljuje se i Saneli Žinić na pomoći oko pripreme osnovnoškolske djece te Jacinti Mikulan na izradi kostima. 

Natrag