Dječji vrtić „Klinčec“ partner u projektu „Za obitelj“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Početkom nove pedagoške godine naš vrtić krenuo je s produženim radnim vremenom, što je rezultat uključivanja Vrtića u projekt „Za obitelj“. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda, a sam Poziv je pokrenut u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.“-  Program – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Poziv je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljen 08. 03.2018.
Svrha (cilj) Poziva: Poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Po objavi Poziva na natječaj „Vrtići za skladniji život“ Grad Prelog kao potencijalni korisnik pokrenuo je postupak pripreme projektno prijedloga.       Projektni prijedlog prijavljen je na objavljeni Poziv u mjesecu svibnju 2018. godine Odluka o financiranju projekta donijeta je 24. kolovoza 2018., a Ugovor o financiranju potpisan je 04. rujna 2018. godine od kad se i projekt počeo provoditi. Ukupna vrijednost projekta 11.880.727,74 kuna, uz intenzitet potpore od 100 % Provedba aktivnosti predviđena je u trajanju od 30 mjeseci, a završetak projekta u  mjesecu veljači, 2021. godine.
Svrha i cilj projekta je UNAPRJEĐENJE USLUGA I PRODULJENJE RADNOG VREMENA DJEČJIH VRTIĆA S CILJEM OMOGUĆAVANJA BOLJE RAVNOTEŽE ČLANOVA UKLJUČENIH U PROGRAME RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Postavljen je cilj projekta, a s obzirom na visoki postotak zaposlenih roditelja na području provedbe projekta, uskladiti poslovne i obiteljske obaveze obitelji s djecom ranog i predškolskog uzrasta osiguravanjem usluge smjenskog rada vrtića, partnera na projektu. Projekt obuhvaća 5 dječjih vrtića koji su ujedno i partneri u projektu a to su: Dječji vrtić Fijolica Prelog, Dječji vrtić Vesela loptica Prelog, Dječji vrtić Kockavica Sveta Marija, Dječji vrtić Žibeki PO Pribislavec i PO Brezje i Dječji vrtić Klinčec Donja Dubrava sa PO Donji Vidovec.
UKLJUČIVANJE DJECE U USLUGU PRODULJENOG BORAVKA I SMJENSKOG RADA U 5 VRTIĆA TE ZAPOŠLJAVANJE ODOGOJITELJA I TEHNIČKOG OSOBLJA U SVIH 5 VRTIĆA
 Stvorilo je uvjete za 5 pružatelja usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 21 dijete će biti uključeno u uslugu produljenog boravka dok će 95 djece biti uključeno u uslugu smjenskog rada. Zaposliti će se 15 odgojitelja, 9 kuhara, 9 spremačica.   
 ZAPOŠLJAVANJE STRUČNIH SURADNIKA, KINEZIOLOGA, ODGOJITELJA ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA, OSPOSOBLJAVANJE ODOGOJITELJA I STRUČNIH ZAPOSLENIKA U 5 DJEČJIH VRTIĆA TE NABAVA OPREME
Zaposliti će se kineziolog, jedan odgojitelj za rano učenje engleskog jezika, zaposliti će se mobilni tim (psiholog, pedagog, te stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila). Izvršiti će se dodatno osposobljavanje stručnjaka zaposlenih u vrtićima, te će se nabaviti oprema za uvođenje i unaprjeđenje usluga smjenskog i produljenog boravka u vrtićima. Vrijednost opreme koja će se nabaviti je u visini od 1.353.127,50 kn Planirano je zapošljavanje ukupno 38 osoba i to odgojitelja, tehničkog osoblja, stručnih suradnika i mobilnog stručnog tima. Projekt je usmjeren i na jačanje kapaciteta i dodatno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika čime će se stvoriti preduvjeti za pružanje kvalitetnije usluge ne samo u dijelu  produljenog i smjenskog rada nego i u cjelokupnom radu vrtića uključenih u projekat.   

                                Ines Strbad,
                                Ravnateljica Dječjeg vrtića „Klinčec“

                                                                           Pozdrav iz Vrtića

Natrag