EVO ME! – Poziv za prijavu korisnika - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Pozivaju se svi potencijalni korisnici (invalidne osobne, osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju) da se u prostorijama Općine Donja Dubrava, a u sklopu projekta EVO ME! jave za primanje potpore i podrške kako bi im se povećala razina kvalitete života. Korisnicima će biti osigurane razne mogućnosti pomoći i podrške koje sami biraju i navode u PRIJAVNICI koja se nalazi kao prilog ovom članku.

Neke od potreba koje korisnici biraju su:
a) pomoć u dostavi namirnica 
b) pomoć u pripremi obroka u vlastitom kućanstvu
c) pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
Napomena: nije uključeno održavanje i čišćenje dvorišta, vrta, voćnjaka i sl. već isključivo stambenog prostora korisnika. 
d) pomoć pri oblačenju i svlačenju 
e) briga o higijeni
f) pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, dostava pomagala i sl.)
g) pružanje podrške kroz razgovor h) pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima 
i) ostalo (navesti što) 

Centar za pomoć u kući Međimurske županije nositelj je projekta Evo me! kojemu je glavni cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama, pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije. Ovaj cilj planira se ostvariti kroz stručnu edukaciju i zapošljavanje 12 žena, na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU NALAZE SE U NASTAVKU.

Naziv fonda: Europski socijalni fond
Program: Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Pozivni natječaj: Zaželi – program zapošljavanja žena
Naziv projekta: Evo me!
Vrijednost projekta: 1.633.043,17 HRK (bespovratna sredstva)

Udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 85% (1.388.086,69 HRK), a Republika Hrvatska sufinancira 15% (244.956,48 HRK)
Trajanje projekta: 30. svibanj 2018. – 30. studeni 2020. (30 mjeseci)

Sažetak projekta:
Projekt Evo me! uključuje žene u nepovoljnom položaju na tržište rada, kroz edukaciju i rad s krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć i podršku u svakodnevnom životu. Kroz projekt će se educirati i zaposliti 12 žena s područja općina partnera. Pružat će potporu i podršku krajnjim korisnicima (osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju, invalidne osobe) te tako povećati razinu kvalitete njihovog života.

Ciljevi projekta:
❖ Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije
❖ Povećanje radnog potencijala uključenih žena kroz stručnu edukaciju za koju će primiti javnu ispravu o osposobljenosti
❖ Socijalna uključenost i povećanje razine kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju

Očekivani rezultati projekta:
❖ U sklopu projekta bit će zaposleno ukupno 12 različitih žena pripadnica ciljane skupine, svaka na razdoblje od 12 mjeseci, u dva ciklusa po 6 žena
❖ Svaka zaposlena žena pružat će uslugu potpore i podrške za najmanje 4 krajnja korisnika
❖ Sve žene pohađat će i završiti stručnu edukaciju za koju će primiti javnu ispravu


Područje provedbe projekta:
Općina Donja Dubrava
Općina Donji Vidovec
Općina Kotoriba
Općina Pribislavec
Općina Sveta Marija

Ciljane skupine žena:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, s područja provedbe projekta, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina i žene koje spadaju u ranjive skupine.

Krajnji korisnici projekta:
❖ osobe starije životne dobi
❖ osobe u nepovoljnom položaju
❖ osobe s invaliditetom

Nositelj projekta: Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Partneri projekta:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec
• Centar za socijalnu skrb Čakovec
• Općina Donja Dubrava
• Općina Donji Vidovec
• Općina Kotoriba
• Općina Pribislavec
• Općina Sveta Marija

Kontakt informacije
Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
projekt@pomocukuci-mz.eu

Natrag