Održan sastanak općinskih načelnika donjeg Međimurja - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

S obzirom na veliki turistički potencijal koji pruža rijeka Drava, Općina Donja Dubrava intenzivno radi na projektu uređenja turističke zone „Rijeka Drava-Donja Dubrava“. Na tu temu, u petak 16.02.2018. u općinskoj vijećnici održan je sastanak s predstavnicima susjednih i okolnih Općina o mogućoj zajedničkoj suradnji u kreiranju turističke ponude koja bi povezala donjo-međimurske Općine. 
Sastanku su na poziv domaćina općinskog načelnika Marijana Varge prisustvovali načelnik Općine Donji Vidovec Josip Matulin sa suradnicom Tatjanom Marić, zamjenik načelnika Općine Kotoriba Roberto Ujlaki, načelnica Općine Sveta Marija Đurđica Slamek, načelnik Općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat, načelnik Općine Goričan Mario Moharić, voditelj LAG-a Mura-Drava Mihael Ružić, voditelj Turističke zajednice MŽ Rudi Grula, te zamjenici župana Sandra Herman i Josip Grivec. 
Načelnik Varga predstavio je kratkom prezentacijom nazočnima projekt uređenja turističke zone u Donjoj Dubravi, dok su ostali načelnici govorili o najznačajnijim turističkim potencijalima svojih sredina. Utvrđeno je da svaka općina ima svojih turističkih specifičnosti koje se međusobno nadopunjavaju i mogu zajedno pružiti turističku ponudu. 
 Zamjenica župana Sandra Herman rekla je da će Međimurska županija  podržati sve projekte i ideje za turistički razvoj donjeg Međimurja.
Rudi Grula ispred Turističke zajednice Međimurske županije naznačio je modalitet zajedničkog rada kroz mogućnost osnivanja Turističke zajednice područja.
Zaključak sa sastanka je da se svima dostave informacije o načinu formiranja TZ područja donjeg Međimurja sa obvezama, načinom rada i financijskom konstrukcijom iste.
Nakon dobivenih informacija slijedi nastavak dogovora.

                                    Dina Zvonar 

Natrag