Svečano potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovori o sufinanciranju za infrastrukturne projekte: Aglomeracija Donja Dubrava i Aglomeracija Mursko Središće - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U prostorijama Hrvatskih voda 11. listopada 2017. godine potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju 6 vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektima Varaždin, Donja Dubrava, Mursko Središće, Varaždinske Toplice,  Rugvica - Dugo Selo i Jastrebarsko. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja na područjima na kojima se projekti realiziraju. Svečanosti su nazočili i čelnici Međimurske županije, župan Matija Posavec i predsjednik Županijske skupštine Mladen Novak.
Sredstva za financiranje dodjeljuju se iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 -2020“. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih EU sredstava za ovih 6 projekata iznosi više od 1,0 mld. kn, dok je ukupna prihvatljiva vrijednost projekata procijenjena na više od 1,4 mld. kn. 
Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je sukladno EU Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana obaveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 281 aglomeraciji. Važno je napomenuti da su svih 47 aglomeracija čiji je rok za usklađenje kraj 2018. godine u provedbi ili visokom stupnju  pripreme.
Ugovore su s međimurske strane potpisali gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak, načelnica Svete Marije Đurđica Slamek, načelnik Kotoribe Ljubomir Grgec, načelnik Donjeg Vidovca  Josip Matulin, zamjenik načelnika Donje Dubrave Vladimir Čituš, načelnik Svetog Martina na Muri Dražen Crnčec, načelnik  Selnice Ervin Vičević, načelnik Vratišinca Zdravko Mlinarić, te direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak.

AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA
Ukupna predvidiva vrijednost cjelokupnog projekta iznosi cca 189 milijuna kuna, a planirano financiranje je iz slijedećih izvora:
- 71,74 % - bespovratna sredstva EU
- 11,30 % - Državni proračun RH
- 11,30 % - Hrvatske vode
-   5,66 % - jedinice lokalne samouprave

Projektom aglomeracije Donja Dubrava predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Preloga (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Čukovec), te Općine Sveta Marija (Donji Mihaljevec i Sveta Marija), Općine Donji Vidovec (naselje Donji Vidovec), Općine Donja Dubrava (naselje Donja Dubrava) i Općine Kotoriba (naselje Kotoriba). Također je predviđena izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području Donje Dubrave. Sastavni dio cjelokupnog projekta je i nabava vozila za održavanje sustava odvodnje. Projektom je obuhvaćeno i vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje, kao i nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te komponenta upravljanja cjelokupnim projektom i komponenta koja obuhvaća aktivnosti na promidžbi i vidljivosti tijekom trajanja projekta.
Sveukupno je predviđena izgradnja cca 65 kilometara gravitacijskih cjevovoda, više od 16 kilometara tlačnih cjevovoda, 34 precrpne stanice i kišno retencijski bazen volumena 400 m3. Izgraditi će se i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 13000 ekvivalent stanovnika s uključenim III. stupnjem pročišćavanja i kompletnim postrojenjem za obradu mulja.


Natrag