Radni posjet Donjoj Dubravi župana Županije Zala Dr. Pal Attile. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općinu Donja Dubrava tijekom jučerašnjeg dana posjetili su župan Županije Zala Dr. Pal Attila, direktor nacionalnog parka Duna - Drava Zovoczky Szobolcs, općinski načelnik Općine Mlinarci Vuk Istvan, te direktor rekreacijskog centra Zobori Park Szabadics Zoltan.
Cilj posjeta bio je upoznavanje sa turističkim mogućnostima Općine i uključivanje Općine Donja Dubrava u projekcije turističkog razvoja regije uz rijeke Muru i Dravu. Podrobnije informacije gostima su dali načelnik Marijan Varga i Dina Zvonar.
Zaključeno je da se organizira uzvratni posjet Županiji Zala tj. području malog Balatona, Općini Zalaszabar  te da se nastave razgovori o projekcijama moguće buduće suradnje.

Natrag