Održana 11 sjednica savjeta za gospodarenje otpadom - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

30.08.2017. Jučer je održana 11. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom te je raspravljeno i dogovoreno sljedeće:
1. NABAVA I PODJELA ŽUTIH I PLAVIH POSUDA
PRE-KOM je proveo postupak javne nabave za nabavu 4700 kompleta plavih i žutih posuda za sakupljanje plastike, papira i tetrapaka. Za nabavu posuda osigurano je 1 mil. kuna kreditnih sredstava. Nažalost kako je jedan od ponuđača izjavio žalbu isporuka i podjela posuda očekuje se krajem 10 ili početkom 11 mjeseca. Posude će se dijeliti besplatno korisnicima koji odvajaju najviše korisnog otpada (posude će dobiti oko 65% korisnika).
2. RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PRUŽANJU JAVNIH USLUGA SAKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Kako je krajem svibnja Vlada donijela Uredbu o komunalnom otpadu, sve JLS dužne su temeljem toga donijeti Odluku o pružanju javnih usluga sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Namjera je zakonodavca da se uvede naplata prema broju pražnjenja posuda za miješani komunalni otpad dok ostali troškovi idu u cijenu minimalne javne usluge. Cijena usluge bi se sastojala od cijene minimalne javne usluge, zatim cijene za predani miješani otpad i iznos ugovorne kazne ukoliko se korisnik ne bi pridržavao Uredbe i Odluke. PRE-KOM je izradio nacrte Odluke, Općih uvjeta i Izjave koji su raspravljeni na sjednici. Kako sama Uredba ima nekoliko loših rješenja dogovoreno je da se pokuša sa Ministrom zaštite okoliša i energetike dogovoriti nekoliko promjena same Uredbe kako bi provođenje same Uredbe odnosno Odluke bilo što jednostavnije i povoljnije za korisnike usluga.
3. UVOĐENJE SEPA SUSTAVA TRAJNIH NALOGA
Kako će sukladno Uredbi o komunalnom otpadu cijena usluge biti različita sukladno predaji miješanog komunalnog otpada, PRE-KOM je uveo sustav SEPA trajnih naloga gdje će korisnici svih banaka u RH kod nas moći ugovoriti trajni nalog sa promijenjljivim iznosom plaćanja za sve usluge PRE-KOM-a. Na taj način želimo pomoći korisnicima da plaćanje mogu riješiti kod nas te da ne moraju obilaziti banke, fine ili pošte.
4. PROMJENA PLANOVA GOSPODARENJA OTPADOM
Kako je donesen novi Plan gospodarenja otpadom RH, PRE-KOM će dopuniti planove gospodarenja otpadom JLS gdje sakuplja otpad do kraja listopada ove godine. JLS će provesti potrebne postupke dobivanja suglasnosti i donošenja novih Planova gospodarenja otpadom na gradskim i općinskim vijećima.
5. PODJELA SUPSTRATA KORISNICIMA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
Podjela supstrata za 2017. godinu kreće od 01.10.2017. godine i traje do 31.05.2018. godine. Svaki korisnik može podići besplatno 50 litara supstrata u kompostani u Prelogu. Od ove godine više se neće dijeliti čisti kompost koji smo ručno punili u vreće.
Članovi Savjeta upoznati su i sa novim projektima PRE-KOM-a (projektira se reciklažno dvorište, kotlovnica na sječku). Dogovoreno je da se proba naći sustav za sakupljanje građevinskog otpada za cijelo područje gdje PRE-KOM sakuplja otpad. Dogovoreno je da se sljedeća Sjednica savjeta za gospodarenje otpadom održi krajem listopada ove godine.

Natrag