Sazvana druga sjednica Općinskog vijeća Donje Dubrave, - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik Općinskog vijeća Donje Dubrave, Mario Mikulan, sazvao je drugu sjednicu istog za ponedjeljka, 28.08.2017. s početkom u 18 sati. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…


OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/17-01/03
UR.BROJ:2109/05-17-01/01
Donja Dubrava, 24. kolovoz 2017.


Na temelju članka  56.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013.)

S A Z I V A M
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za  PONEDJELJAK,  28. KOLOVOZA 2017. godine, u 18,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:
1. Informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća 
2. Aktualni sat
3. Polaganje svečane prisege načelnika i zamjenika Općinskog načelnika
4. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Općinskog vijeća
5. Dodjela javnih priznanjima Općine za 2017. godinu
6. Izbor Komisije za Statut i Poslovnik
7. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
8. Imenovanje Općinskih odbora
9. Odluka o radnom vremenu općinskog načelnika i zamjenika načelnika
10. Odluka o visini naknade za načelnika i zamjenika načelnika, predsjednika OV i vijećnike
11. Izvršenje Proračuna Općine sa 30.06.2017.godinu
12. Donošenje odluke o porezima Općine
13. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine
14. Zahtjev Kristijana Oršoša za preseljenjem  
15. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točke 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 i 14,  dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.

  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        


                        PREDSJEDNIK    Mario Mikulan

Natrag