Radom, poštenjem i znanjem nastavljamo dalje - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti


Članovi koalicije HDZ-HSS-HSLS sastavili su program za sljedeći četverogodišnji mandat koji možete pročitati u nastavku.

Program koalicije:

1. Obrazovanje i društveni život
- kontinuirana financijska potpora udrugama
- kontinuirano sufinanciranje predškolskog, školskog i visokoškolskog obrazovanja
- uređenje središnjeg trga u sklopu dvorišta Zalan s natkrivenom pozornicom (ishođenje projektne dokumentacije u tijeku) 
- nabava pokretne bine
- izgradnja multifunkcionalnog kompleksa na prostoru bivše stare škole (poslovni i stambeni prostori, dvorana za održavanje kulturnih i ostalih manifestacija)
- obnova kulturnog spomenika (pila) na groblju sredstvima iz EU fondova 

2. Turizam 
- uređenje šetnice uz Dravu s vidikovcem visine 20 m u obliku ruže (izrada projektne dokumentacije u tijeku)
- izgradnja biciklističke staze uz kanal HE Dubrava koja će se nastavljati na novouređenu šetnicu 
- uređenje prostora za autokamp pokraj doma Međimurska lastavica
- postavljanje nove prikladne nadstrešnice na prostoru kupališta uz Dravu
- postava pontonskog privezišta za čamce u blizini cestovnog dravskog mosta (osigurana sredstva EGTS)

3. Gospodarstvo 
- infrastrukturno opremanje gospodarske zone „Sjeveroistok“ 
- formiranje gospodarske zone „Sjever“ (izrada Urbanističkog plana uređenja u tijeku)
- smanjenje komunalnog doprinosa prilikom izgradnje novih poslovnih prostora

4.  Infrastruktura 
a) briga o sigurnosti kretanja pješaka
- rekonstrukcija Koprivničke ulice s izgradnjom pješačkih staza i oborinskom odvodnjom zatvorenog tipa (početak gradnje 2018. godine – ishođena građevinska dozvola)
- izgradnja pješačke staze od Koprivničke ulice do ulice Novembarskih žrtava (izrada projektne dokumentacije u tijeku)
- izgradnja pješačke staze od Trga Republike do Ulice 3. travnja 
- rekonstrukcija ceste s pješačko-biciklističkom stazom od raskršća (uključujući i cijelo raskršće) Zagrebačke ulice, Ulice Matije Gupca i Krbulje do Donjeg Vidovca (početak izgradnje 2019. godine)

b) poboljšanje kvalitete života
- rješenje preostale oborinske odvodnje po ulicama zacjevljenjem otvorenih kanala
- uvođenje širokopojasnog Interneta za kućanstva i gospodarstvo
- besplatan priključak na kanalizacijsku mrežu za kućanstva

5. Socijalna i pronatalitetna politika
- kontinuirana financijska potpora za novorođene
- kontinuirana pomoć za socijalno ugrožene
- nastavak dodjele poticaja za uređenje nekretnina 
- nagrađivanje postignutih uspjeha djece u obrazovanju i sportu
- financiranje potreba ljudi treće životne dobi

Natrag